Email marketing bureau

Facebook bureau | ASENTO

Email Marketing

Hos ASENTO arbejder vi med 360 graders digital marketing. Her er, og forbliver, e-mail marketing en vigtig del af et succesfuldt marketing setup, og det er derfor en central del af de strategier, vi lægger i samarbejde med vores kunder.

Som e-mail marketing bureau tager vi udgangspunkt i jeres virksomhed med vores frameworks og erfaring i baghånden, hvilket sikrer, at vi skaber det bedst mulige resultat for jeres e-mail marketing indsats, som kan skabe kontinuerlig vækst for jeres virksomhed.

Kontinuerlig vækst, gennem en e-mail marketing indsats, er noget, vi blandt andet har gjort for et brand, der sælger kvindetøj, hvilket har gjort, at e-mail marketing nu er en fast og integreret del af deres marketing mix.

  • ROI på 2178%
  • 23,8% af al omsætning kommer fra e-mail indsatsen(Med en last click tilskrivning)
  • 14% af virksomhedens trafik kommer fra e-mail indsatsen

Punkt 1. Behovsafdækning og potentialeanalyse

Som i enhver opstart vil vi starte ud med at få klarlagt det generelle behov, når der skal indtænkes e-mail som en del af et marketing mix. Her kigger vi blandt andet på nuværende e-mail indsats, listestørrelse, branche mm. for at danne os et overblik over, hvilke tiltag der skal implementeres, før jeres virksomhed kan få succes gennem e-mail marketing.

Punkt 2. E-mail platform og strategi

Når behovet er defineret og klarlagt, sætter vi os ned og kigger på, hvilke rammer der skal til for at indfri det potentiale, som vi i samarbejde med jer har klarlagt.
Her kigger vi blandt andet på, hvilken e-mail platform der er den rette, samt om de resterende tekniske forudsætninger er til stede, og hvis ikke, hvordan vi så løser dem.

Netop den rette e-mail platform er essentiel for at få succes med sin e-mail marketing indsats. Der findes i dag et hav af udbydere på markedet for e-mail platforme, og det kan være svært at gennemskue, hvilken platform der er den rette, da mange platforme brander sig på de samme parametre, men adskiller sig måske på nogle punkter, som man først opdager, når man sidder hands on med det. Hvis du er i tvivl om, hvilken e-mail platform du skal vælge, så har vi, i vores blogindlæg om e-mail marketing, skrevet en sektion, der omhandler netop dette, som du kan finde under emnet: Hvilken e-mail platform skal jeg vælge?.

Hvis du fortsat er i tvivl om valget af platform, eller har nogle spørgsmål, kan du altid kontakte os for at få hjælp til dette.

Som nævnt så anbefaler vi typisk vores kunder, at e-mail bliver tænkt ind i en eller anden grad, og gerne så tidligt som muligt, i den digitale indsats – uanset om vi skal stå for det eller ej.
Årsagen er, at for langt de fleste virksomheder vil et tidligt fokus på e-mail indsatsen, heriblandt marketing automation og listeopbygning, skabe gode muligheder for vækst gennem indsatsen på længere sigt.

For en succesfuld e-mail marketing indsats er ikke blot en engangsopgave, hvor du samtaler x antal tilmeldinger ind, og så stopper du der.
Du er nødt til hele tiden at bygge på din liste, så du ikke fisker i den samme dam igen og igen, og fordi du, med en liste i vækst, skaber muligheder for at skalere din indsats – i kraft med nye tilmeldte og mere data.

Netop data på dine subscribers er en ting, som du ikke må overse i din indsats, da mere data om dine subscribers skaber grobund for mere segmenterede mails, hvilket naturligvis også giver de mest relevante mails for dine subscribers = højere interaktion med dine mails.

For nogle kan det være ekstremt givende at sende ud til 50 relevante e-mails, og for andre kræver det mange tusinde på listen, før det har den volumen, der skal til. Vi hjælper derfor vores kunder med at lave denne vurdering, og vi tænker det ind i den overordnede digitale strategi, vi lægger for dig som kunde.

Da der er så stor variation i afkastet af ens indsats, så laver vi typisk en cost benefit analyse af arbejdet, hvorefter den nærmere strategi bliver sat. Så tidligt som muligt i forløbet kigger vi dog på, hvordan vi løbende kan indsamle data på den enkelte subscriber og deres adfærd, så vi kan bruge dette på et senere tidspunkt. Derudover lægger vi, i samarbejde med kunden, en plan for faste udsendelser af kampagnemails, hvilke automations vi skal have bygget, og hvordan dette skal spille sammen med resten af marketingaktiviteterne, vi laver.

Punkt 3. Analyse

For at kunne definere den rette strategi, er vi nødt til at kigge på, om der er noget data, der skal tages i betragtning, eksempelvis fra tidligere indsats i e-mail marketing. Derudover kigger vi også ind i andre Analytics- eller CDP (Customer Data Platform) værktøjer, som kunden har brugt, samt de analyseværktøjer, der er tilgængelige for hjemmesiden, så vi sikrer at indsamle al relevant data til at evaluere på performance.

Hvis der ikke har været noget e-mail marketing setup tidligere, tager vi en åben dialog med kunden om, hvordan kanalen kan supplere de andre marketingaktiviteter, der kører. En naturlig del af denne dialog er også, hvilken e-mail platform der passer til netop din forretning. Her hjælper vi naturligvis med vores erfaring og input til valg af platform.

Det næste skridt, som vi tager i opstarten af et samarbejde, er, at vi kigger dybere ned i målsætningerne for kanalen på den korte såvel som den lange bane. For webshops kan dette eksempelvis være at nå en procentsats af den totale omsætning på shoppen, have X antal engagerede subscribers eller at bruge kanalen til at pleje sin kernemålgruppe med inspiration, nyheder m.m.
For B2B virksomheder bruges kanalen ofte til at dele viden og generere leads til ens forretning.

Uanset hvad målsætningen er, forsøger vi at tegne et skelet for det setup, vi ønsker at bygge, der kan være med til at nå vores målsætninger nu og her, samtidig med at det kan skaleres og bygges ud i forbindelse med vækst.

E-mail marketing er nemlig en kanal, der sjældent kan stå helt alene, da udviklingen i næsten alle tilfælde er bundet op på kontinuerlig vækst i ens base af subscribers. Arbejdet med kanalen er derfor typisk suppleret af en eller flere andre marketingindsatser, hvor nogle af de mest gængse er direkte leadgenerering på ens hjemmeside eller gennem Lead Ads på Facebook – sidstnævnte kan du læse mere om på denne side, hvor vi går i dybden om E-mail marketing.

Hvis der ikke har været noget e-mail marketing setup tidligere, tager vi en åben dialog med kunden om, hvordan kanalen kan supplere de andre marketingaktiviteter, der kører. En naturlig del af denne dialog er også, hvilken e-mail platform der passer til netop din forretning. Her hjælper vi naturligvis med vores erfaring og input til valg af platform.

Det næste skridt, som vi tager i opstarten af et samarbejde, er, at vi kigger dybere ned i målsætningerne for kanalen på den korte såvel som den lange bane. For webshops kan dette eksempelvis være at nå en procentsats af den totale omsætning på shoppen, have X antal engagerede subscribers eller at bruge kanalen til at pleje sin kernemålgruppe med inspiration, nyheder m.m.
For B2B virksomheder bruges kanalen ofte til at dele viden og generere leads til ens forretning.

Uanset hvad målsætningen er, forsøger vi at tegne et skelet for det setup, vi ønsker at bygge, der kan være med til at nå vores målsætninger nu og her, samtidig med at det kan skaleres og bygges ud i forbindelse med vækst.

E-mail marketing er nemlig en kanal, der sjældent kan stå helt alene, da udviklingen i næsten alle tilfælde er bundet op på kontinuerlig vækst i ens base af subscribers. Arbejdet med kanalen er derfor typisk suppleret af en eller flere andre marketingindsatser, hvor nogle af de mest gængse er direkte leadgenerering på ens hjemmeside eller gennem Lead Ads på Facebook – sidstnævnte kan du læse mere om på denne side, hvor vi går i dybden om E-mail marketing.

Punkt 4. Implementering af strategi gennem kampagne- og automationplan

Når vi har fået defineret målsætningerne for samarbejdet, samt strategien vi ønsker at bruge for at nå dertil, så skal vi have lagt en plan for, hvilke kampagnemails, samt automatiske mails baseret på triggers, vi ønsker at bygge.

Kampagneplanen skal dække alle manuelle udsendelser, hvor du skriver en mail, og sender den til hele eller dele af din e-mail liste på et bestemt tidspunkt. Disse mails kender de fleste som almindelige nyhedsbreve, og de fungerer typisk rigtig godt til at dele nyheder eller tilbud, der er relevante for størstedelen af dine subscribers.

Planen for automatiske e-mails dækker, modsat kampagneplanen, alle mails, der bliver udsendt, baseret på en bestemt handling en bruger har eller ikke har lavet over for din virksomhed. Det kan eksempelvis være, at de har tilmeldt sig dit nyhedsbrev, og derfor skal modtage et automatisk velkomstflow, der præsenterer din virksomhed, men det kan også være, at de ikke har åbnet dine seneste kampagnemails, og derfor skal genaktiveres. Disse mails skal gerne være personaliseret til den enkelte modtager, og derfor have høj relevans, hvilket resulterer i en højere åbningsrate, klikrate og konverteringsrate til den ønskede handling.

Når vi går i gang med denne opgave, er det ekstremt vigtigt at holde en god struktur i setuppet, så vi sikrer os, at modtageren ikke får e-mails af lav relevans eller med for høj/lav frekvens. Det er derfor lige så vigtigt at sikre, at vi fjerner subscribers fra et segment, når de er tilføjet et andet. Til at holde styr på disse automatiske e-mails, laver vi i samarbejde med kunden et dashboard, der giver netop dette overblik over, hvilke mails vi sender ud, og hvornår de bliver sendt ud.

5. Udbygning af opsætning samt løbende evaluering

At eksekvere en god e-mail strategi er ikke blot en engangsopgave. Tværtimod. En god e-mail strategi kræver, at du først og fremmest bygger et fundament, som løbende kan udbygges i takt med, at du får mere data ind i din e-mail platform. Det er her, at arbejdet med din e-mail indsats bliver rigtig sjovt, da du får den største mulighed for skalering – og altså største mulighed for at skabe mere vækst i din forretning.
For har du den rette e-mail strategi, samt den rette e-mail platform til dit behov, så vil du kunne udbygge, i takt med at du får mere data ind på dine subscribers. Dette kan eksempelvis være en bestemt købsadfærd i et Abandoned Card flow, som du kan indtænke og påvirke i den retning, som skaber mest værdi for din virksomhed.

Udover at gå i dybden med købsmønstre og enkelte automations, så evaluerer vi også på e-mail indsatsen i et større perspektiv.

Både set i forhold til hele jeres virksomheds marketing mix, men også løbende evaluering på jeres kampagne- og automation indsats, hvilket naturligvis skal evalueres på baggrund af de KPI’er, som du har i din strategi. Her kan det være en fordel at bruge et Analytics værktøj eller opsætte en form for rapport, så du har dine tal samlet set at forholde dig til.

Det er desuden vigtigt løbende at evaluere på dine nye subscribers, da du, som tidligere nævnt, ofte er afhængig af nye subscribers, som kan sendes gennem din e-mail funnel, og dermed være med til at skalere din e-mail indsats.

Vi håber, at du er klar til at gå i gang med arbejdet med din e-mail indsats! Hvis du har det mindste spørgsmål eller ønsker et professionelt syn på din e-mail indsats, så tøv ikke med at kontakte os.

Head of Email Marketing

Vil du kontaktes?

Tusind tak for din mail, vi vender tilbage til dig snarest!