← Tilbage til ordbog

Konverteringsrate

Begrebet konverteringsrate er en væsentlig faktor inden for digital markedsføring og er afgørende for at måle succesen af ​​en virksomheds onlineaktiviteter. 

Konverteringsrate er en måling af den procentvise andel af besøgende på en hjemmeside eller i en digital kampagne, der udfører en ønsket handling, som for eksempel at foretage et køb, udfylde en formular eller tilmelde sig et nyhedsbrev. Konverteringsraten er for mange et vigtigt nøgletal, da den viser, hvor effektiv en hjemmeside eller en kampagne er til at konvertere besøgende til at udføre den ønskede handling.

For at udregne konverteringsraten, dividerer du antallet af konverteringer med antallet af besøgende og ganger resultatet med 100 for at få det i procent. 

Eksempel: 

En hjemmeside har haft 500 besøgende og 50 af dem har udført en ønsket handling, vil konverteringsraten være (50/500) * 100 = 10%. 

Det betyder, at 10% af besøgende udførte den ønskede handling.

Konverteringsraten kan anvendes på forskellige digitale kanaler som f.eks. hjemmesider, sociale medier, e-mail-kampagner og annoncering. Når man analyserer konverteringsrater på forskellige kanaler, kan man identificere, hvilke kanaler der fungerer bedst i forhold til at konvertere besøgende til handlingstagere. Dette er værdifuld information, da det giver virksomheder mulighed for at fokusere deres ressourcer og indsats på de mest effektive kanaler.

Når man udregner konverteringsraten, er der flere ting, man skal være opmærksom på. Først og fremmest er det vigtigt at definere, hvad der betragtes som en konvertering i den pågældende kontekst. 

Det kan være:

  • Et køb 
  • En tilmelding til et nyhedsbrev 
  • Download af noget indhold
  • Et opkald til virksomheden

Derudover er det vigtigt at have korrekte og pålidelige datakilder. Dette indebærer at implementere trackingværktøjer som f.eks. Google Analytics, der kan registrere og analysere brugeradfærd på hjemmesiden. Uden korrekte data vil det være svært at få et præcist billede af konverteringsraten.

En anden faktor at være opmærksom på er, at konverteringsraten kan variere afhængigt af målgruppen, branchen og den konkrete kontekst. Det er vigtigt at sammenligne konverteringsraten over tid og på tværs af forskellige segmenter for at få et mere nuanceret billede og identificere eventuelle ændringer eller mønstre.

Til slut er det vigtigt at huske, at konverteringsraten ikke fortæller hele historien. Selvom en høj konverteringsrate er et godt tegn, er det også vigtigt at evaluere andre faktorer som f.eks. gennemsnitlig ordreværdi, livstidsværdi af en kunde og omkostninger ved markedsføring. Disse faktorer kan give et mere fuldstændigt billede af den samlede effektivitet og rentabilitet.