SMV:Digital - Tilskud på op til 250.000 kroner

ASENTO Digital

Få gratis rådgivning til din SMV:Digital ansøgning

SMV-puljen giver dig mulighed for at søge om tilskud fra 50.000 – 250.000 kroner til rådgivning inden for bl.a. automatisering, digitalisering og udvikling af e-handel. Tilskud der blandt andet kan bruges på opkvalificering af medarbejdere i de forskellige digitale kanaler eller rådgivning på et strategisk niveau ift. udvidelse og skalering.

Hos ASENTO har vi hjulpet en lang række virksomheder i mål med deres SMV:Pulje – lige fra ansøgning til udførelsen af bevilget opgave. Vi er godkendte SMV-rådgivere, hvilket betyder, at vi kender alle processerne fra ansøgning til godkendelse og afslutning af et forløb.
Vores rådgivning er gratis, og vi rådgiver kun ud fra dit behov, og hvor vi ser, at tilskuddet kan bruges på bedste vis i din virksomhed. Tilskuddet kan eksempelvis benyttes til at udarbejde en digital strategi for din virksomhed eller få en bedre forståelse og indsigt i din data.

Hvis du ønsker at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få din ansøgning godkendt, kan du booke et møde med vores Head of Project Management og Partner, Lasse Olsen lige her.

SMV:Digital

Kommende puljer ved SMV:Digital

Tilskud til privat rådgivning på 50.000 kr.

Med denne pulje kan du søge om et tilskud på 50.000 kr. til en privat rådgiver. Rådgiveren kan hjælpe med at afklare dine virksomhedsbehov, beskrive digitale løsninger på markedet og give rådgivning om implementering på det relevante område for dig. Da tilsagnsperioden i puljen er meget kort, er det primært potentialeafklaringsprojekter, der passer til puljen her.

Startdato: 15. aug. 2023, kl. 09:00

Investerings- og rådgivningsstøtte på op til 250.000 kr.

Vil du øge din virksomheds produktivitet eller eksport gennem digitale systemer, automatisering eller e-handel? Søg nu om et tilskud på op til 250.000 kr. til teknologi- og IT-investeringer (op til 200.000 kr.) samt tilknyttet rådgivning (50.000 kr.). Da tilsagnsperioden i puljen er meget kort skal projektet kunne gennemføres og afsluttes inden 31. december 2023.

Startdato: 15. aug. 2023, kl. 09:00

Skab værdi med data: Tilskud til privat rådgivning på 100.000 kr.

Drømmer du om at styrke din virksomheds vækst og konkurrenceevne gennem udnyttelse af din virksomheds data? Her kan du søge om tilskud på 100.000 kr. til indkøb af privat rådgivning, der kan hjælpe dig til at forstå data bedre og gøre det til en integreret del af din forretning.

Startdato: 30. aug. 2023, kl. 09:00

Krav

 • Minimum 2 årsværk i seneste afsluttede regnskabsperiode
 • SMV-status, som indebærer maks. 249 ansatte og en omsætning på maksimum 50 mio. euro og/eller en balance på maksimum 43 mio. euro.
 • Dansk CVR-nummer
 • Medfinansiering – 1:1 med afholdte løntimer, kontant betaling, eller en kombination.
  – 50.000 kr: Timepris á 250 kr
  – 250.000 kr: Timepris á 250 kr
  – 100.000 kr: Timepris á 365 kr
 • Tilsagnsperiode:
  – 50.000 kr: Projektet skal være gennemført og afslutningen indsendt senest 31.dec. 2023
  – 250.000 kr: Projektet skal være gennemført og afslutningen indsendt senest 31.dec. 2023
  – 100.000 kr: Projektet skal være gennemført og afslutningen indsendt senest indenfor 12 måneder
 • Modtaget de minimum-statsstøtte under 200.000 euro, svarende til cirka 1,5 mio. kr., i indeværende og de to foregående regnskabsår i henhold til EU’s regler om de minimim-støtte.
 • Kun ét projekt ad gangen: Der kan kun søges til ét projekt ad gangen. Har din virksomhed tidligere modtaget et tilskud, skal dette forløb være afsluttet og afrapporteret, før du kan søge igen. Dette gælder også hvis din virksomhed er del af en virksomhedsgruppe.

Skal vi hjælpe dig i mål med din SMV:Digital ansøgning? Book et gratis møde med vores godkendte SMV rådgiver, Lasse Olsen, lige her.