← Tilbage til ordbog

ROI

ROI (Return on Investment) er et begreb, der bruges til at evaluere og vurdere effektiviteten af en investering. ROI er en målestok for, hvor godt en investering har givet afkast i forhold til den oprindelige investering. Dette begreb er meget relevant inden for digital marketing, hvor det bruges til at måle succesen af investeringer i forskellige digitale kanaler og markedsføringsstrategier.

ROI beregnes ved at dividere den samlede fortjeneste fra investeringen med den oprindelige investering og derefter multiplicere resultatet med 100 for at få en procentuel værdi. 

Formlen for ROI kan udtrykkes som følger:

ROI = (Samlet fortjeneste – Oprindelig investering) / Oprindelig investering * 100

Eksempel:

En virksomhed investerer 10.000 kr. i en digital markedsføringskampagne og genererer en samlet fortjeneste på 20.000 kr.. Her vil ROI være:

ROI = (20.000 – 10.000) / 10.000 * 100 = 100%

Dette betyder, at for hver krone, der er investeret, har virksomheden fået en fortjeneste på 1 krone, hvilket svarer til en ROI på 100%.

Når det kommer til digitale kanaler, hvor ROI er relevant, er der flere at nævne. Nogle af de mest almindelige digitale kanaler, hvor ROI bruges, inkluderer:

Søgemaskineoptimering (SEO): SEO er en strategi, der har til formål at forbedre en hjemmesides synlighed i søgemaskineresultaterne. Ved at analysere ROI på sin SEO-indsats kan virksomheden identificere, hvilke søgeord og optimeringsmetoder der er mest effektive for at opnå en højere placering og øget organisk trafik.

Betalt søgning (PPC): PPC-annoncering, typisk Google Ads, giver virksomheder mulighed for at byde på nøgleord og placere annoncer i søgemaskineresultaterne. Ved at måle ROI for PPC-kampagner kan virksomheder identificere de mest rentable søgeord og annoncer, der genererer den højeste konverteringsrate og indtjening.

Sociale medier: Virksomheder kan måle ROI for deres sociale medier-indsatser ved at analysere engagement, klik, konverteringer og direkte salg genereret fra sociale medieplatforme som Facebook, Instagram og LinkedIn.

Når man udregner ROI, er det vigtigt at være opmærksom på faktorer som:

Tidsramme: Det er vigtigt at definere en passende tidsramme for at måle ROI. ROI-resultater kan variere over tid, så det er vigtigt at vælge en tidsperiode, der er relevant for den pågældende investering og det forretningsmæssige mål.

Omkostninger: For at beregne ROI skal alle relevante omkostninger ved investeringen tages med i betragtning. Dette kan omfatte udgifter til annoncering som annoncebudget, eventuelle softwares, medarbejderressourcer og eksterne konsulenter.

Forretningsmål: ROI bør altid ses i forhold til de overordnede forretningsmål. En positiv ROI betyder ikke nødvendigvis, at en investering har været succesfuld, hvis den ikke bidrager til de overordnede forretningsmæssige mål og strategier.

ROI er et redskab for virksomheder, der ønsker at vurdere effektiviteten af deres investeringer. Ved at beregne og analysere ROI for digitale kanaler og markedsføringsstrategier kan virksomheder træffe informerede beslutninger og optimere deres ressourcer for at opnå maksimalt afkast.

Cookie-indstillinger