Publiceret d. 28 feb 2020 Læsetid: 20 minutter
#LinkedIn, #Sociale medier

LinkedIn annoncering – Den ultimative Guide!

LinkedIn er måske ikke det største medie i verden, men med over 600 millioner brugere på verdensplan fordelt i mere end 200 forskellige lande, så er det professionelle netværksmedie en potentiel guldgrube i din digitale marketing strategi. I løbet af de seneste par år har LinkedIn gennemgået en imponerende tilgang af brugere, hvilket er resultatet af flere algoritme, annoncerings og platforms forbedringer.

Indholdsfortegnelse

Som et professionelt netværk er LinkedIn ikke blot populær blandt jobsøgere, men med over 30 millioner registrerede virksomheder på platformen, så er begejstringen for platformen også at spore hos de etablerede virksomheder.
Desuden er LinkedIn det andet mest foretrukne medie af alle sociale medier for B2B virksomheder – kun overhalet af konkurrenten Facebook – og der er en god grund til, at LinkedIn er at foretrække for disse virksomheder. Den altoverskyggende fordel ved annoncering på LinkedIn er muligheden for at segmentere sin målgruppe ud fra blandt andet stillingsbetegnelse, størrelse af virksomhed, anciennitet, uddannelse osv. Derfor er LinkedIn en oplagt annonceringsplatform for din B2B-virksomhed. Du kan læse meget mere i guiden nedenfor, om hvorfor du bør annoncere på LinkedIn.

HVORFOR ANNONCERE PÅ LINKEDIN?

Svaret her er rimelig simpelt: Fordi din målgruppe er til stede på dette sociale medie.
Ikke nok med at de er til stede her, så er de højst sandsynligt også aktive på mediet. Rapporten “It-anvendelse i befolkningen 2018” fra Danmarks Statistik viser, at 14% af brugerne er på LinkedIn hver dag, og at 39% af brugerne er aktive 1-6 gange i ugen. Så medmindre din målgruppe er ekstremt nichepræget, så er de helt sikkert at finde på LinkedIn, og så er det bare om at komme i gang med de indledende overvejelser.

DE INDLEDENDE OVERVEJELSER

Før du igangsætter arbejdet med dine annoncer og sponsoreret indhold på LinkedIn, så er det et krav, at du har en virksomhedsside på LinkedIn.
Det er super simpelt og overskueligt at oprette en virksomhedsside. Først skal du gå til LinkedIn, hvor du skal være logget ind fra din personlige profil. Herefter skal du klikke på ikonet Arbejde øverst i højre hjørne. Klik derefter på Opret virksomhedsside og følg instruktionerne herefter.

Når du har oprettet en virksomhedsside på LinkedIn kan du administrere kampagner fra følgende side: https://www.linkedin.com/campaignmanager/accounts. Hvis du ikke har en konto i forvejen, som du kan administrere dine annoncer fra, så kan du oprette en og tilknytte den til din LinkedIn virksomhedsside under ‘Opret konto’ i venstre hjørne.


Herefter skal du angive annoncekontoens navn, valuta og hvilken LinkedIn-side som annoncekontoen skal tilknyttes.
Linkedin annoncering
Derudover er det værd at overveje, hvad din strategi for LinkedIn-annonceringen er. Her er det vigtigt at have i mente, hvilken type af sociale medier LinkedIn er. LinkedIn bliver, som tidligere nævnt, primært anvendt som et professionelt netværk med opslag, der bygger på sparring, vidensdeling og professionelle bedrifter. Derfor er det vigtigt at matche og tilpasse sine annoncer efter diskursen på LinkedIn for at få det bedste udbytte ud af sine annoncekroner. Ydermere er det vigtigt at overveje, hvilken rolle LinkedIn skal have i din samlede digitale marketing strategi. Skal LinkedIn være platformen for første møde med din virksomhed, hvor du samler relevante mikrokonverteringer eller driver relevant trafik til dit website, eller skal LinkedIn være platformen for genaktivering af en målgruppe, der før har stiftet bekendtskab med din virksomhed?

TRACKING AF DINE RESULTATER

Når du har gjort dig ovenstående overvejelser, så er du klar til at påbegynde de indledende forberedelser til annoncering på LinkedIn. Første og vigtigste punkt på tjeklisten er tracking og sporing af dine annonceresultater. LinkedIns udgave af sporing på dit website bliver kaldt LinkedIn Insight Tag. Insight Tag virker på samme måde som eksempelvis Facebook Pixel, og det er en trackingkode, der nemt kan implementeres på dit website. Når Insight Tag er implementeret på dit website, kan du spore konverteringer på siden og målrette annoncer på LinkedIn til besøgende på dit website. Der er flere måder at installere dit Insight Tag på. Dette kan først og fremmest gøres ved at installere tagget nedenfor i dit websites globale sidefod, hvilket er lige over det afsluttende HTML-tag. Hvis du tilføjer tagget i sidefoden, kan du spore konverteringer eller foretage retargeting på enhver side på hele websitet. Koden, der skal implementeres, ser således ud:
Linkedin annoncering

Derudover kan Insight Tagget implementeres via følgende tagadministratorer:

 • Googles tagadministrator
 • Tealiums tagadministrator
 • Adobes tagadministrator
 • IBMs tagadministrator
 • Ensightens tagadministrator
 • Floodlights tagadministrator

Når tagget er installeret via en af ovenstående muligheder, så vil tagget sende data til din kampagneadministrator umiddelbart efter implementeringen.

LINKEDINS KAMPAGNESTRUKTUR

Kampagnegrupper

Når du har sporing og strategi fastlagt, så kan du nu begynde at opbygge dine kampagner. I LinkedIns kampagneadministrator er udgangspunktet for strukturen dine kampagnegrupper. Herefter følger dine kampagner og dine annoncer under kampagnerne. På den måde kan du holde styr på dine kampagnegrupper og oprette disse for eksempelvis den samme kampagnemålsætning eller efter enkelte kampagner med et givent tema. Under kampagnegruppen skal du angive følgende oplysninger:
Linkedin annoncering
Under kampagnegruppen skal du vælge, hvad din kampagnegruppe skal hedde. Derudover skal du fastlægge et samlet budget for kampagnegruppen og en start – og slutdato (medmindre du vil køre kampagnegruppens kampagner på ubestemt tid, så behøver du ikke vælge en slutdato).

Kampagner

Trin 1
Når du har oprettet en kampagnegruppe, så kan du fortsætte til kampagner, som består af 3 trin. Først skal du vælge, hvilken målsætningen du har for din kampagne. Her er der tre overordnede målsætninger Kendskab, Overvejelse og Konverteringer. Under Kendskab har du muligheden for Brandkendskab, og under Overvejelse har du Webstedsbesøg, Engagement og Videovisninger. Til sidst under Konverteringer har du mulighederne Leads, Webstedskonverteringer og Jobansøgere. Du skal derfor vælge en målsætning, som danner rammerne for resten af opbygningen af din kampagne.
Linkedin annoncering
Herefter skal du definere din målgruppe. Her vælger du først, hvor du vil annonce, og dernæst går du dybere ned i segmenteringen, hvor du har to overordnede muligheder: Målgruppesammensætning og Matched Audiences. Under Målgruppesammensætning kan du tilføje målretningskriterier såsom jobtitel, branche, uddannelse og kompetencer mm.. Under Matched Audiences har du mulighed for at bruge data til at lave retargeting målgrupper, hvor du enten kan uploade en kundeliste eller annoncere mod webstedsbesøgende. Ud fra webstedsbesøgende kan du ramme personer, der har besøgt eksakte url’er, hvor du også kan oprette lookalike målgrupper, der minder om de personer, der allerede har besøgt din side..
At annoncere mod dine webstedsbesøgende kræver naturligvis, at du har installeret dit Insight Tag. Den sidste mulighed under Matched Audiences er at konfigurere en dataintegration, som betyder, at du kan sende data om din målgruppe fra udvalgte softwares videre til LinkedIn for derefter at målrette dem. Dette kræver, at du har en af de softwares, som LinkedIn kan konfigurere med, og at målgruppens størrelse er på minimum 300 personer.
Under segmenteringen er det også muligt at ekskludere personer, hvor du igen har mulighederne Målgruppesammensætning og Matched Audiences.
Til slut skal du vælge, om du vil aktivere udvidelse af målgruppen, som er en mulighed LinkedIn tilbyder, hvor de forsøger at udvide målgruppen mod personer, der minder om den målgruppe, som du har defineret i din kampagne.
Linkedin Annoncering
Herefter skal du vælge dit annonceformat, som er det visuelle aspekt i din annonce. Her lyder mulighederne Annonce med enkelt billede, Karruselannonce, Videoannonce, Tekstannonce, Spotlightannonce, Meddelelsesannonce og Samtaleannonce. Dit valg her overføres til annonceniveau, hvor du skal sætte tekst og evt. visuelt elementer ind i din annonce.

LinkedIn formater til annoncer

Hvis du tidligere har annonceret på Facebook, så vil du hurtigt opdage, at LinkedIn bruger næsten identiske formater som Facebook. Nedenfor har du en oversigt over de kravene for hvert annonceformat. Bemærk at nogle af formaterne kun er synlige på desktop, og at kun få af annonceformaterne er synlige på både desktop og mobil.

*Tekstannoncer kan vises både i toppen af skærmen over feedet og til højre for feedet.
**Spotlight-annoncer og Følge-annoncer er dynamiske annoncer, som er placeret til højre for feedet.

Efter valg af annonceformat skal du vælge, om du vil lade din annonce blive vist på LinkedIn’s Audience Network. Audience Network er også kendt fra Facebooks Business Manager, og det betyder ved aktivering, at dine annoncer bliver vist på LinkedIn’s partneres apps og websteder.

Efter at du har taget stilling til, om dine annoncer skal vises på LinkedIn’s Audience Network, så er det tid til at angive budget og tidsplan for din kampagne. Først kan du vælge mellem et dagligt budget eller et samlet budget. Den sidste mulighed sikrer, at du ikke bruger flere penge på din kampagne end du ønsker. Vælger du et dagligt budget, så kan dit budget i realiteten være op til 20% højere, end hvad du har angivet som beløb. Uanset dit valg så skal du bruge minimum 60 kr. pr. dag pr. kampagne.

Derefter vælger du din tidsplan, hvor du enten kan vælge en start- og slutdato, eller blot nøjes med at vælge en startdato, og herefter lade din kampagne køre, indtil du selv stopper den, eller den har brugt hele sit budget.
Herefter vælger du din Budtype, hvor du, afhængigt af din valgte målsætning, har en eller flere muligheder, som enten er, at du lader LinkedIn byde for dig om annoncepladsen, som vi også kender det fra Facebook, eller om du selv vil stå for budgivningen enten på CPC eller CPM.

Hvis du for første gang skal til at annoncere på LinkedIn, så anbefaler vi, at du ved dine første LinkedIn annoncer lader LinkedIn styre budgivningen. Herefter kan du se, hvad du giver for dine klik, og vurdere om det er acceptabelt, eller om du selv vil forsøge at nedbringe priserne. Bemærk at hvis du byder for lavt, så vil dine annoncer formentlig ikke blive vist.

Efter budgivningen når du den sidste del af opsætningen, som er konverteringssporing for din kampagne. Konverteringssporingen kræver at du har et Insight Tag installeret, og at du har opsat konverteringer.

Trin 2

Opret annoncer

Nu har du defineret rammerne for din kampagne, og så kan du komme i gang med dine annoncer. Her klikker du på Opret ny annonce for at komme i gang. Her navngiver du først din annonce internt, hvorefter du begynder at udarbejde din annonce. Mulighederne her afhænger af den målsætning og annonceformat, som du har valgt. Har du eksempelvis valgt Leads, så vil du skulle oprette en leadformular, og har du valgt Brandkendskab med en Spotlightanonce, så vil du have mulighed for at se en forhåndsvisning af en annonce med et profilbillede på. Dette profilbillede tilpasser sig brugerne, der ser annoncen som set nedenfor.
Linkedin annoncering
Trin 3
Den sidste del af kampagnen er at Gennemse og lancere dine annoncer. Her gennemgås dine valg fra Trin 1 og 2, og hvis du er tilfreds med opsætningen, så kan du herefter starte din kampagne.

Kampagne overvågning og resultater

Når din kampagne er sat i gang, og har genereret resultater, vil disse blive vist på de forskellige niveauer: Kampagnegrupper, Kampagner og Annoncer. Her kan du se, hvor meget budget der er brugt, antal visninger og klik, gennemsnitlig CTR, konverteringer, leads osv.
Netop overvågningen af dine resultater i kampagneadministratoren er et væsentlig parameter for dig, som ikke tidligere har annonceret på dette medie. LinkedIn som annonceringsplatform er nemlig ikke at sammenligne med andre – på trods af de mange ligheder i opbygning, struktur mm., hvilket mest af alt kommet til udtryk i priserne, hvor mediet, modsat eksempelvis Facebook, er meget dyrere.

ER DU KLAR TIL AT GÅ I GANG MED AT ANNONCERE PÅ LINKEDIN?

Vi håber, at du føler dig godt klædt på til at gå i gang med annonceringen på LinkedIn. Hvis du allerede fra starten af sætter en målsætning, bibeholder en god struktur i din opbygning, og krydrer det med noget lækkert content, så vil du med garanti opnå succes med din annoncering på LinkedIn.

SoMe specialist Patrick

Social Media & Email specialist

28 feb 2020

Kommentarer
 1. Kasper 03 jul

  Opretter mange sponsoreret opslag (annoncer) på LinkedIn. Målet er altid at få folk ind på vores website. Jeg plejer derfor at vælge “Webstedsbesøg” under mål. Jeg har også prøvet at vælge “Engagement” og har opdaget at det giver 3-4 gange flere klik på opslaget. Det er jo dejligt, men det undre mig lidt, da det vel burde være “Webstedsbesøg” der gav mange klik? Har jeg misforstået noget og er der noget forkert i at bruge “Engagement” som mål til at skaffe flere klik og dermed besøg til vores website?

  • Patrick Junker Ravn 30 jul

   Hej Kasper,
   Mange tak for din besked – fedt at du allerede har gjort dig erfaringer med LinkedIn annoncering! I forhold til målsætningen “Engagement”, så dækker denne alle klik – altså både likes, klik til din virksomheds side, afspilninger af videoer mm.. Derfor vil vi råde dig til at være lidt påpasselig med at bruge “Engagement” som målsætning, hvis du ønsker webstedsbesøg. Ved at vælge ‘Engagement’ lader du blot LinkedIn vide, at du vil have så mange som muligt til at engagere sig i dit indhold – på den ene eller anden måde.

   En ting, du kan gøre for at være sikker på at du når din målsætning er at opsætte en brugerdefineret konvertering, som trigger når vedkommende rammer din landingsside. På den måde fjerner du andre mere irrelevante klik og personer, der ikke loader din side færdig, hvilket vil give dig et mere retvisende billede af antallet af webstedsbesøg. Derefter kan du jo teste målsætningerne overfor hinanden igen 🙂

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Louise Conradsen, ASENTO

Head of Social media

Vil du kontaktes?

Tusind tak for din mail, vi vender tilbage til dig snarest!

Ved at klikke «Kontakt Mig» accepterer du vores Privatlivspolitik.