Hvad er Facebook annoncering?

Facebook

Du betaler Facebook for at vise annoncer på Facebook, Instagram og Audience Network til brugere, der ikke har efterspurgt dit produkt eller din service endnu. På den måde giver Facebook annoncering dig mulighed for at nå nye, potentielle kunder, der ikke kender dit brand i forvejen.

indholdsfortegnelse

  Facebook annoncering – Guide 2023

  Vi guider dig igennem de vigtigste elementer inden for Facebook annoncering og går både bag teorien og hvordan du udfører annoncering i praksis. Derudover giver vi dig løbende tips og tricks, samt anbefalinger til hvilke tools du kan supplere dit annonceringsarbejde.

  Som verdens største sociale medie, er Facebook en oplagt mulighed for at udforske annonceringsmuligheder på et avanceret niveau og skabe omsætning. Op mod 2.414 millioner brugere på verdensplan er månedligt aktive på én af Facebooks kerneprodukter (WhatsApp, Instagram, Messenger osv.), hvorfor du, med annoncering på Facebook med stor sandsynlighed, kan møde dine potentielle kunder, hvor de er. 70% af den danske befolkning har nemlig en Facebook profil, og kombinerer man dette med at 80% af danskerne handler online, så har du en rigtig attraktiv cocktail!

  Grundet den store mængde aktive brugere er Facebook også i besiddelse af overvældende mængder data, der giver dig mulighed for at segmentere din målgruppe ud på baggrund af adfærd og interesser med målrettede budskaber, der kan skabe resultater på bundlinjen for din forretning.

  Da Facebooks annonceringsplatform er et af de mest udviklede og avancerede blandt de sociale platforme, har vi herunder samlet de vigtigste pointer for, at du kan komme godt fra start med din Facebook annoncering.

  De indledende overvejelser

  Før du påbegynder din annoncering på Facebook, er det en fordel at overveje din overordnede målsætning for kampagnerne. Desuden kan det være en stor fordel at udregne, hvad en kunde er værd for dig og din forretning – på den måde har du også mulighed for at lave en retvisende evaluering og vurdering af dine omkostninger til annoncer i forhold til det totale udbytte (også kaldet ROAS = Return on Ad Spend). Når du har udregnet, hvad en konvertering må koste, er det tid til at udforme en strategi for din Facebook annoncering.

  Her bør du gøre dig overvejelser omkring, hvilket led og hvilken rolle i din digitale strategi, Facebook skal spille. Skal Facebook være den primære konverteringsgenerator? Eller skal Facebook være første påvirkning og forgangs medie for mikro konverteringer såsom opsamling af nyhedsbreve m.m.?

  Når du har gjort dig ovenstående overvejelser, er det vigtigt, at du kan spore på konverteringerne for at kunne evaluere resultaterne af din annonceringsindsats.

  Facebook Pixel Sporing

  For at opnå et retvisende resultat af din Facebook annoncering, er det nødvendigt at tracke de hændelser, der er betydelige for din forretning direkte på dit website. Hvis du driver en webshop, så giver det selvfølgelig bedst mening at måle på direkte salg og omsætning, hvorimod en restaurant jo bør tracke, hvor mange bordbookinger, de får. På samme måde skal en personlig træner i stedet spore på henvendelser fra potentielle kunder osv.

  For at få indsigt i, hvad du får ud af din Facebook annoncering, skal du have opsat en Facebook Pixel på dit website. Facebook Pixlen er et stykke kode, du integrerer på dit website med henblik på at måle, optimere og målrette kampagner på Facebook. Koden indsamler data om websitets besøgende og matcher dette med Facebook brugere. Koden kan blandt andet give dig et indblik i demografiske oplysninger om dine websitebesøgende, hvad dine besøgende foretager sig på dit website, og hvorvidt dine besøgende har foretaget en konvertering.
  En korrekt opsætning af din Facebook Pixel er altafgørende for at kunne aflæse og evaluere dine data rigtigt til videre brug i din Facebook annoncering. Der findes flere måder at implementere en pixel på dit website. Dette kan gøres ved hjælp af:

  • Google Tag Manager
  • Et stykke kode i dit websites header
  • Eller via et plugin

  Da annoncering på Instagram administreres gennem Facebooks Business Manager, så vil den opsamlede data på websitet også kunne anvendes til annoncering på Instagram. Facebooks Pixel er desuden ikke det eneste sociale medie, som tilbyder dig at spore hændelser på dit website for derefter at kunne bruge dataen i din annoncering. Udover Facebook Pixlen findes:

  • Pinterest Conversion Tag
  • LinkedIn Insight Tag
  • Snapchat Pixel
  • Twitter Website Tag
  • TikTok Pixel Helper

  Til Facebook Pixlen, og i øvrigt også andre sociale mediers Pixels, findes en række extensions til Google Chrome, som kan hjælpe dig til at undersøge, hvorvidt din sporing er korrekt opsat. Når du skal fejlsøge din Facebook Pixel efter implementeringen i din backend, kan du med fordel tilføje udvidelsen Facebook Pixel Helper til din Chrome browser. Når denne er aktiveret, og du besøger dit website, så skal Facebook Pixel Helperen se således ud:

  Pixel helper - Facebook annoncering

  Hvis din Pixel Helper derimod ser ud som nedenstående, betyder dette, at din Pixel ikke er korrekt opsat og en hændelse derfor ikke registreres, når en potentiel kunde besøger dit website..

  Pixel helper - facebook annoncering

  For at undersøge, hvorvidt din Facebook Pixel sporer hændelser korrekt, kan du med fordel følge den typiske kunderejse og samtidig holde øje med, om Facebook Pixlen registrerer de korrekte hændelser step-by-step. Hvis du eksempelvis driver en webshop, så vil det typisk være hændelsen ‘View Content’, der trigges, når en person besøger et specifikt produkt.

  Pixel helper - Facebook annoncering

  Du får mest ud af din hændelse, hvis Pixlen samtidig registrerer værdi, produkt-ID og varekategori. Det samme gælder for de resterende hændelser, der er led i kunderejsen. Dette indbefatter ‘Add To Cart’, ‘Initiate Checkout’ og ‘Purchase’.
  Når din Pixel er korrekt opsat, er du klar til at administrere og skabe resultater med din Facebook annoncering.

  Business Manager: alle dine muligheder

  Vi guider dig igennem de vigtigste elementer inden for Facebook annoncering og går både bag teorien, og hvordan du udfører annoncering i praksis. Derudover giver vi dig løbende tips og tricks, samt anbefalinger til hvilke tools, du kan bruge til supplere dit annonceringsarbejde.

  Som verdens største sociale medie er Facebook en oplagt mulighed for at udforske annonceringsmuligheder på et avanceret niveau og skabe omsætning. Op mod 2.414 millioner brugere på verdensplan er månedligt aktive på én af Facebooks kerneprodukter (WhatsApp, Instagram, Messenger osv.), hvorfor du med annoncering på Facebook med stor sandsynlighed kan møde dine potentielle kunder, hvor de er.

  80% af den danske befolkning har nemlig en Facebook profil, hvoraf 65% gør daglig brug af denne (kilde: Medieudviklingen 2022). Kombinerer man dette med, at 82% af danskerne handler online, så har du en rigtig attraktiv cocktail!

  Grundet den store mængde aktive brugere er Facebook også i besiddelse af overvældende mængder data, der giver dig mulighed for at segmentere din målgruppe ud på baggrund af adfærd og interesser med målrettede budskaber, der kan skabe resultater på bundlinjen for din forretning.

  Da Facebooks annonceringsplatform er et af de mest udviklede og avancerede blandt de sociale platforme, har vi herunder samlet de vigtigste pointer for, at du kan komme godt fra start med din Facebook annoncering.

  Kampagneniveauet

  En Facebook kampagnes struktur kan rent visuelt illustreres som en pyramide. Øverst ses kampagnemålsætningen, som er afgørende for pyramidens resterende elementer.

  Facebook giver dig en række muligheder for kampagnemålsætninger, som du kan se til højre.

  Den valgte kampagnemålsætning afgør, hvordan dine annoncer leveres til målgruppen, og hvad Facebook optimerer kampagnen efter. Det vil sige, at hvis du optimerer en kampagne efter at få trafik, vil Facebook levere dine annoncer under din overordnede kampagne til de personer i målgruppen, der med højest sandsynlighed vil klikke på din annonce og indlæse dit website. Business Manager har gjort det nemmere at navigere i de forskellige kampagnemålsætninger, fordi de er sorteret efter en klassisk salgstragt med udgangspunkt i den typiske kunderejse. Altså fra kendskab til overvejelse til konvertering. Som mange af vores kunder, så ønsker du sikkert at anvende flere af målsætningerne for at understøtte kunderejsen, hvilket betyder, at du højst sandsynligt skal oprette flere kampagner for det bedste resultat med din Facebook annoncering.

  Kampagnemålsætninger - facebook annoncering

  Kendskab til brand

  Hvis du optimerer efter ‘Kendskab til brand’, bliver din kampagnes performance determineret efter den estimerede sandsynlighed for at personer, der har set din annonce, ville kunne huske annoncen efter 2 dage. Vurderingen af annonce genkaldelse vurderes af Facebook på baggrund af en række komponenter.

  At optimere efter udbredning af kendskabet til dit brand kan give mening i forbindelse med udrulning af en nystartet virksomhed eller et nystartet brand uden en stor mængde data at udarbejde Facebook annoncer ud fra. Målsætningen giver mening som første step i din fulde opsætning, specielt hvis du i konverteringskampagner målretter personer, der har set en vis andel af din branding-video.

  Kendskab til brand - Facebook annoncering

  Rækkevidde

  At optimere efter rækkevidde betyder, at du ønsker så mange eksponeringer som muligt. Hvis du har en målsætning om at få flest mulige eksponeringer, vil du kunne evaluere på din kampagne blandt andet på baggrund af din CPM Cost Per Thousand.

  Trafik

  Hvis du optimerer din kampagne efter trafik, vil dit primære fokus være på prisen pr. enten ‘Visning af landingsside’ eller pr. ‘Klik på link’. Hvis du optimerer efter ‘Klik på link’, vil Facebook hovedsageligt levere dine annoncer til personer, der med størst sandsynlighed vil klikke på dine annoncer, men ikke nødvendigvis vil indlæse hele din landingsside.
  Hvis du derimod optimerer efter ‘Visning af landingsside’, vil din kampagne blive optimeret efter personer i din målgruppe, der med størst sandsynlighed vil loade hele din landingsside og dermed også har større interesse i din ydelser eller dine produkter.

  Installation af app

  Når der optimeres efter installation af en app, så vil du kunne evaluere på prisen pr. installation af mobilapp. Med denne kampagnemålsætning leverer Facebook dine annoncer til de personer i din målgruppe, der med størst sandsynlighed vil installere din app.

  Videovisninger

  Hvis du optimerer din kampagne efter videovisninger, kan du enten vælge målsætningen ‘ThruPlays’ eller ‘Kontinuerlige 2-sekunders videovisninger. Når du vælger ThruPlay, vil Facebook levere dine annoncer til de personer i din målgruppe, der med størst sandsynlighed vil afspille hele din video.
  Hvis din video er længere end 15 sekunder, vil Facebook levere annoncer til de personer, der vil afspille 15 sekunder af din video. Når du vælger at optimere din kampagne efter kontinuerlige 2-sekunders videovisninger, vil Facebook levere annoncer for at få flest mulige videovisninger på mindst to kontinuerlige sekunder.

  Leadgenerering

  Hvis du ønsker at indsamle leads på Facebook, eksempelvis i forbindelse med nyhedsbrevstilmeldinger eller nye kunder, der ønsker et tilbud, så er det leadgenerering, du skal optimere din kampagne efter. Her kan du blandt andet evaluere på prisen pr. udfyldte leadformular.
  Kampagnen leadgenerering giver dig mulighed for at skabe en leadformular, der bliver vist til din potentielle målgruppe og giver dem mulighed for at udfylde deres kontaktoplysninger for et sign-up til dit nyhedsbrev eller for et uforpligtende tilbud på din ydelse. Du kan både hente dine indsamlede leads manuelt via din Business Manager eller via en automatiseret proces, hvor du integrerer din leadformular med et tredjepartsværktøj, der eksempelvis kan kobles sammen med Mailchimp eller Gmail.

  Opslagsinteraktion

  Opslagsinteraktion kan med lethed sammenholdes med den klassiske funktion ‘Boost’, hvor du ikke behøver at tilgå din Business Manager for at sponsorere indholdet. Med opslagsinteraktion bliver dine annoncer leveret til personer i din målgruppe, der med højst sandsynlighed vil interagere med dine annoncer, herunder kommentere, like eller dele. Med denne målsætning kan du evaluere på din pris pr. opslagsinteraktion.

  Synes godt om for side

  Du kan også vælge at lade Facebook leverer annoncer til personer, der kan have interesse i at “følge” og “synes godt om” din virksomheds side.

  Begivenhedssvar

  Når du afholder et arrangement, der er akkompagneret af en Facebook begivenhed, og du gerne vil promovere denne til en relevant målgruppe, så er det begivenhedssvar, du skal gå efter. På den måde leverer Facebook dine annoncer til personer i din målgruppe, der vil have størst tendens til at give din begivenhed et svar.

  Beskeder

  Med en beskedsvar kampagne opfordrer du modtageren til at henvende sig til din virksomhed via Facebook Messenger. Det vil sige, at linket i din annonce fører direkte til Messenger, hvor der åbnes et chatvindue direkte til din virksomhedsprofil. Dette kan være en fordel at anvende i din opsætning som en form for mikrokonvertering, eller du kan opfordre dine potentielle kunder til at booke tider til din ydelse direkte på Facebook. Med denne kampagnemålsætning kan du med fordel evaluere på prisen pr. startet samtale.

  Konverteringer

  Med kampagnemålsætningen konverteringer kan du optimere dine Facebook annoncer efter den konvertering, du ønsker for at skabe resultater i din forretning. Her kan du både optimere efter salg, leads eller hvad du betegner som en konvertering på dit website. Det kan både være en udfyldt kontaktformular, et klik på din virksomheds telefonnummer eller en udførelse af en bordbooking.
  For at optimere efter eksempelvis et klik på din virksomheds telefonnummer, kan du med fordel drage nytte af Google Tag Manager, hvor du kan spore på klik og herefter oprette klik som en brugerdefineret konvertering i din Business Manager. Se ASENTOs guide til Google Tag Manager her. Desuden kan du i Hændelsesadministratoren også opsætte hændelser på klik på telefonnumre osv.

  Salg fra katalog

  Salg fra katalog er en af de vigtigste kampagnemålsætninger, hvis du driver en webshop. Med salg fra katalog som målsætning kan du udforme dynamiske retargeting annoncer, der viser de mest relevante produkter til den valgte målgruppe.
  Hvis en person i din målgruppe har tilføjet et specifikt produkt til kurven og vælger ikke at købe i første omgang, kan du lave en dynamisk annonce til denne person, hvor produktet, personen har tilføjet til kurven, bliver vist. Hvis du vil annoncere via et produktkatalog, kræver det, at du først opretter et sådan i din Business Manager. For at oprette et katalog med produkter, kan du eksempelvis tilføje et plugin på din hjemmeside, der genererer et feed, som kan implementeres i dit katalog.

  Advantage+

  I 2022 udrullede Meta også den nyeste kampagnemålsætning ‘Advantage+ Shopping’, som især henvender sig til ecommerce og B2C virksomheder. Det er en kampagnemålsætning, som er styret af algoritmen og dens måde at kombinere målgrupper på med både eksisterende og potentielle nye kunder i samme kampagne – og med mulighed for at generere op til 150 annoncesammensætninger, hvoraf algoritmen leverer de budskaber og billeder, som maskinen vurderer, at målgruppen vil købe sig ind på. Ifølge Meta selv vil Advantage+ Shopping medføre et gennemsnitligt fald i pris pr. køb med 15% og samtidig en stigning i annonceafkastet med 15%.

  For at anvende Advantage+ Shopping kampagnemålsætningen skal du fortælle Meta, hvem dine eksisterende kunder af, eksempelvis besøgende på dit website de seneste 180 dage samt en brugerdefineret målgruppe i form af informationer ud fra din kundeliste. Du kan herefter angive, at du kun ønsker, at en vis procentdel af annonceringen bliver brugt på eksisterende kunder – og herefter vil du kunne se procentfordelingen af køb fra henholdsvis eksisterende og nye kunder.

  Forretningstrafik

  Hvis du har en fysisk forretning, kan det være en fordel for dig at bruge Facebook annoncering til at drive potentielle kunder til din fysiske forretning. Facebook estimerer i realtid, hvor mange personer, der har besøgt dine forretninger, gennem en række målingssignaler, som typisk omfatter følgende:

  1. Oplysninger fra personer, som har aktiveret placeringstjenester på deres telefon. Afhængigt af indstillingerne på den enkelte persons enhed kan placeringsopdateringer ske, selv når Facebook-appen er lukket. Facebook kan bruge disse kunders wi-fi og Bluetooth til at finde deres placeringer endnu mere nøjagtigt.

  2. Satellitbilleder og kortdata fra tredjeparter, som viser området omkring den bygning, du befinder dig i.

  3. Filtrering af personer, som vi mener er medarbejdere, eller som ser ud til at være på farten.

  Facebooks tilgang er at tænke mobil først, og vi kan måle forretningsbesøg med stor præcision. Facebook kan dog ikke opfange alle, der besøger din forretning, gennem disse signaler. Derfor gør Facebook følgende:

  1. Udleder disse oplysninger i rapporteringen af dine forretningsbesøg for at give et estimat over det samlede antal forretningsbesøg.

  2. Bruger meningsmålinger i Facebook-appen for at validere nøjagtigheden af både vores måling og udledning.
  Rapportering og optimering for forretningsbesøg er i testfasen. Det betyder, at du muligvis ikke kan vælge optimering for forretningsbesøg eller modtage rapportering om forretningsbesøg for din kampagne, selvom du har adgang til målsætningen.
  I stedet optimeres din kampagne som standard for Daglig unik rækkevidde. I forbindelse med rapportering kan du se annonceresultater for flere lokationer udspecificeret efter forretningslokationer. Brug disse data til at få indtryk af, hvad det koster at nå ud til folk omkring hver enkelt forretning.

  Når du har valgt den rette målsætning, skal du på kampagneniveauet (optimering af dit budget på kampagneniveau bliver obligatorisk fra september 2019) også bestemme et budget for din kampagne. Her har du to muligheder:

  • Dagligt budget

  Det budget, du vil bruge pr. dag. Her kan du lade Facebook bestemme, hvornår dine annoncer skal leveres alt efter, hvor dit budget er bedst givet ud. Det vil sige, at du med det daglige budget muligvis bruger mere nogle dage og mindre andre, men du holder et gennemsnitligt dagligt budget i din kampagnes levetid.

  • Livstidsbudget

  Her sætter du budgettet for en hel kampagnes livstid. Med et livstidsbudget vil Facebook aldrig bruge mere end det budget, du har sat.

  Annonceniveau: Hvem, hvornår & hvordan?

  På annoncesætniveau vælger du bl.a. målgruppe, tidsplan og placeringer, ligesom du også kan vælge, om du vil køre dynamisk eller ikke-dynamisk annonceindhold.

  Dynamisk annonceindhold betyder, at du kan benytte flere annoncekomponenter i dine annoncer. Annoncekomponenterne er bl.a. billeder, videoer, overskrifter, opfordring til handling osv. Herefter optimerer Facebook annoncerne efter, hvad der er mest effektivt i forhold til den kampagnemålsætning, du har valgt. Der er flere måder, du kan arbejde med at teste forskellige typer komponenter i forskellige konstellationer i forhold til, hvad der virker bedst på din målgruppe. Dette kan også gøres ved hjælp af Facebooks splittest funktion, hvor du kan vælge, hvilken komponent du gerne vil teste overfor en anden. Derudover kan du vælge at oprette flere annoncer under det samme annoncesæt, hvor du manuelt kreerer flere forskellige kombinationer af dine annoncekomponenter.

  Herefter skal du vælge din målgruppe. Mulighederne for at lave relevante målgrupper er mange, og med teknisk snilde og et godt overblik kan du lave nogle meget interessante kombinationer af målgrupper. Målgrupperne er opdelt i 3 hovedkategorier, som ses nedenfor:

  Brugerdefinerede målgrupper

  Den brugerdefinerede målgruppe består af personer, der på en eller anden vis har stiftet bekendtskab med din virksomhed. Til højre kan du se, hvilke muligheder, du har for at lave en brugerdefineret målgruppe. Hos ASENTO benytter vi os stort set af alle typer af de brugerdefinerede målgrupper, da der i de fleste cases er rigtige gode muligheder for at lave resultater med disse.

  Brugerdefinerede målgrupper - Facebook Annoncering

  Mulighederne for brugerdefinerede målgrupper er mange, og hvis du vil udforske lidt i målgrupper, så er der meget viden at hente her. Du kan eksempelvis arbejde med besøgende, der ikke har besøgt dit website længe eller ramme folk, der har besøgt dit site, men som ikke har købt. Det er dog kun muligt at ramme folk, der har besøgt dit website, hvis du har opsat en Facebook pixel korrekt. Følg opsætningsguiden som findes i starten af artiklen.

  • Med ‘Websitetrafik’ kan du danne målgrupper ud fra personers adfærd og udførte hændelser på dit website. Du kan vælge at danne en målgruppe ud fra alle dine besøgende på dit website eller besøgende på bestemte undersider af dit site i et givent antal dage. Du kan også vælge at danne en målgruppe ud fra den mængde tid, som personer har brugt på dit websites sider. Derudover kan du danne målgrupper ud fra de hændelser, dine besøgende har udført.
  • Vælger du ‘Kundeliste’ kan du uploade CSV eller TXT filer, der indeholder data på dine tidligere kunder eller dine nyhedsbrevstilmeldte. Du kan også importere data direkte fra f.eks. MailChimp.
  • Under ‘Appaktivitet’ kan du danne målgrupper ud fra alle de personer, der har åbnet appen eller dine mest aktive brugere.
  • Vælger du ‘Offlineaktivitet’ kan du danne målgrupper ud fra personer, der har interageret offline. Dette kan blandt andet være på baggrund af kundelister på personer, der har købt i din fysiske butik.
  • Under brugerdefinerede målgrupper kan du også vælge at danne målgrupper ud fra dine Facebook-kilder. Vælger du ‘Video’ kan du danne målgrupper ud fra personer, der har set en del af en specifik video i et givent antal dage.
  • Vælger du at danne målgrupper ud fra ‘Virksomhedsprofil på Instagram’, kan du danne en gruppe af personer, der enten har interageret med din virksomhedsprofil på Instagram, besøgt din virksomhedsprofil, interageret med opslag eller annonce, sendt en besked til din virksomhedsprofil og personer, som har gemt et opslag eller en annonce i et givent antal dage.
  • Hvis du vælger at danne målgrupper under ‘Leadformular’, kan du danne en målgruppe ud fra personer, der har åbnet din leadformular, som har åbnet men ikke indsendt formularen og personer, som har åbnet og indsendt formularen.
  • Vælger du ‘Begivenheder’ har du en lang række muligheder for at lave diverse typer retargeting på personer, der tidligere har interageret med en begivenhed, som du er administrator for.
  • Under funktionen ‘Lynoplevelse’ kan du kreere målgrupper ud fra personer, der enten har:

  – Åbnet en lynoplevelse

  – Eller foretaget et klik på et hvilket som helst link i din lynoplevelse.

  • Din sidste mulighed er, at lave målgrupper ud fra din Facebook-side. Her kan du vælge at danne målgrupper ud fra personer, der har:
   – Interageret med din side
   – Besøgt din side
   – Interageret med et opslag eller annonce
   – Klikket på en handlingsknap
   – Sendt en besked til din side
   – Gemt din side eller et af dens opslag

  Kopi målgrupper

  Kopi målgrupper eller også kaldet Lookalike målgrupper, oprettes ud fra en kilde. Du kan vælge at anvende en hvilken som helst brugerdefineret målgruppe som kilde, eller du kan vælge at kreere en Lookalike målgruppe, der er værdibaseret via den Facebook Pixel, der er implementeret på dit website. For at du kan lave en værdibaseret Lookalike målgruppe, kræves det, at du har over 100 hændelser, som du vil lave en kopi målgruppe ud fra. Det vil sige, at hvis du har 100 mennesker, der har udført hændelsen ‘Purchase’ på dit website, så kan du lave en Lookalike målgruppe ud fra dem.

  Kopi målgrupper - Facebook annoncering

  Facebook analyserer kilden af mennesker og finder den ene procent af et lands befolkning, der minder mest om de personer, du har i kilden. I Danmark svarer 1% så til 40.000 personer. Derfor er den første procent i teorien den del af befolkningen, der har størst sandsynlighed for at blive din nye potentielle kunde. Dermed ikke sagt, at målgruppen 3-4% ikke også rummer nye, potentielle kunder. Derfor er det altid en god idé at teste flere Lookalike målgrupper overfor hinanden.

  Du kan se opsætningen for kopi målgrupper nedenfor, hvor du har mulighed for at vælge kilden, lokationen for din ønskede målgruppe (altså hvilket land) og antal procent af landets befolkning, du ønsker at oprette en kopi målgruppe ud fra. Vi oplever ofte, at kopi målgrupper kan skabe stor værdi for din virksomheds annoncering, hvorfor vi benytter dem i de fleste cases.

  Gemte målgrupper
  Gemte målgrupper er egentlig blot målgrupper, du selv definerer ud fra bl.a. lokation, alder, køn, sprog, interesser osv. Altså en målgruppe, der primært er determineret af demografiske kendetegn ved din målgruppe. Her giver Facebook dig en bred vifte af muligheder for at definere lige netop den målgruppe, du gerne vil ramme. Dette kan være folk, der er interesserede i økologi eller folk, der synes godt om eksempelvis Zalando, der samtidig bor i København. Men selvom det lyder godt at kunne segmentere ud fra interesser, så oplever vi ofte, at det er utroligt svært at vide, hvad ens ønskede målgruppe interesserer sig for.

  Derfor benytter vi os som regel kun af gemte målgrupper, når vi er sikre på, at vi kan definere målgruppen, eller hvis der ikke findes nok data til at kunne udforme en databaseret Lookalike målgruppe. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis du ejer et nyopstartet brand, der endnu ikke har mange følgere eller likes, og ej heller har nok tilgængeligt data fra dit website via Facebook Pixlen. Hvis du har mange hændelser på dit website, kan det også være en god idé at stole på Facebooks erhvervede data og anvende en bred målgruppe.

  Når din målgruppe er defineret, skal du bestemme de placeringer, hvor din målgruppe skal se dine annoncer. Her giver Facebook dig to overordnede muligheder:

  • Alle placeringer

  – Her bestemmer Facebook, hvor din målgruppe ser dine annoncer, ud fra deres egen algoritme om, hvor dine annoncer vil klare sig bedst.

  • Redigerede placeringer
   – Her vælger du, hvor din målgruppe ser din annoncering.

  Det er individuelt fra case til case, hvorvidt du skal vælge det ene eller det andet. Men overordnet kan det være en god idé ikke at udelukke muligheder fra starten og stole på, at Facebook leverer dine annoncer på de rette placeringer (hvis du altså har data nok til dette). Herefter kan du løbende optimere på dine annoncers placeringer ved at redigere placeringerne og frasortere de placeringer, der eksempelvis har en høj konverteringspris.

  Hvis du kun ønsker at annoncere på specifikke placeringer, så har du følgende muligheder:

  • Nyheder

  – Nyheder på Facebook

  – Nyheder på Instagram

  – Facebook Marketplace

  – Foreslået video på Facebook

  – Højre kolonne på Facebook

  – Messenger indbakken

  • Historier

  – Facebook Stories

  – Instagram Stories

  – Messenger Stories

  • Audience Network

  – Facebook-instreamvideoer

  • Beskeder

  – Sponsorerede beskeder på Messenger

  • Kontekstafhængige mellemrum

  – Lynartikler på Facebook

  • Apps og sites

  – Dine annoncer vises i eksterne apps og på eksterne websites.

  – Native annoncer, bannerannoncer og interstitielle annoncer i Audience Network.

  – Belønnede videoer i Audience Network

  – Instreamvideoer i Audience Network

  Annonceniveau – indhold & budskab

  Hvad dit indhold skal bestå af, og hvad du skal kommunikere, er det mest væsentlige på annonceniveauet. Her handler det om at være skarp i sin kommunikation, da der er mange annoncer, der kæmper om den samme plads som dig, publikummet er kritisk og tid er dyrebar.

  Facebook annoncering

  På annonceniveau har du mulighed for at vælge flere forskellige annonceformater, der kan gøre din annonce indbydende og tiltalende for modtageren. I skrivende stund har du følgende visuelle muligheder med dit annonceformat:

  • Billedannoncer
  • Videoannoncer
  • Diasshowannoncer
  • Karruselannonce
  • Samlingsannoncer
  • En Stories-annonce
  • Messenger-annoncer
  • Afspillelige annoncer
  • Lynoplevelser

  Uanset om du vil bruge video, billeder, ord eller en kombination af alle disse elementer, er det garanteret, at der er et Facebook-annonceformat, der passer til den historie, din virksomhed har lyst til at fortælle.

  Hvad koster Facebook annoncering?

  Det er et af de helt store spørgsmål, som vi ofte bliver stillet. Det er dog ikke helt let at svare på, men vi kan måske gøre dig lidt klogere på prisen for Facebook annoncering lige her.

  Hvordan prissættes dine annoncer på Facebook?

  Man skulle næsten tro, at du betaler en pris pr. Facebook annonce. Det er dog ikke tilfældet. I stedet betaler du pr. visning af annoncen. Der er dog ikke tale om en fast pris.
  Facebook har nemlig en klar holdning, når det gælder annoncering. De ønsker ikke at spamme brugerne med annoncer, hvorfor der er x antal annoncepladser på platformen.

  Derfor deltager man som annoncør i en “løbende” auktion, hvor man byder på annoncepladsen. Her er det – som i almindelige auktioner – i udgangspunktet, dem der er villige til at betale mest, som “vinder” annoncepladsen. Du er dog ikke udelukkende i konkurrence mod annoncører i samme branche. Men i stedet er det alle, som har en interesse i den samme målgruppe, du konkurrerer mod – også selvom dine ‘konkurrenter’ ikke sælger samme produkt som dig.

  Men i og med, at Facebook går meget op i at give brugerne den bedste oplevelse på platformen, er det ikke altid tilfældet, at det er størrelsen på pengepungen, som er den afgørende faktor, når det kommer til, hvilke annoncer, der får pladserne. Facebooks algoritme kigger nemlig også på en række andre faktorer, f.eks.:

  – Din målgruppe

  – Sæsonen for din ydelse eller dit produkt

  – Placeringer af dine annoncer

  – Din målsætning

  – Din annonces relevans

  Sådan kan du forbedre prisen på dine annoncering
  Du kan dog selv have indflydelse på annonceprisen. Det kan du gøre ved at benytte en række forskellige elementer i din Facebook annoncering:

  Gør brug af videomateriale
  Løbende optimering ud fra dit opsamlede data
  Vælg en bredere målgruppe og stol på Facebooks levering af annoncer til denne

  • Begivenheder kan give udsving i prisen
  • Begivenheder har det med at presse annoncepriserne i vejret. Et kendt eksempel er Black Friday. Det er det, fordi det er en begivenhed, som får mange virksomheder til at ville annoncere og du er derfor ikke er den eneste, der kører annoncering op til og på selv dagen. Derfor øges interessen – det samme gør priserne.

  Ovenstående giver dig højst sandsynligt en idé om, at det ikke er helt let at komme med en konkret pris på, hvad det vil koste at annoncere på Facebook. Derfor er den bedste tilgang til prissættelse af din Facebook annoncering at prøve og lære hen ad vejen.

  5 lyn tips til Facebook annoncering

  Vil du hurtigt i gang med Facebook annoncering? Så har vi samlet #5 hurtige tips til dig lige her.

  #1: Hvad er dit mål med Facebook annoncering?
  Kort sagt, så har din kampagnemålsætning en enorm indflydelse på, hvem du rammer med din annoncering, og ikke mindst dine resultater. Hvad ønsker du, at brugerne skal foretage sig, når de bliver ramt af din Facebook annoncering? Det er netop her, din kampagnemålsætning kommer ind i billedet, hvorfor klarlægning af denne er uhyr vigtig.Derfor er det samtidig også vigtigt, at du fra start vælger den rigtige kampagnemålsætning, da denne påvirker din kampagnes resultater, fordi Facebooks algoritme vil vise dine annoncer over for de brugere, som er mest tilbøjelige til at opnå din valgte målsætning.

  #2: Tracking, tracking, tracking..
  Vi kan ikke sige det nok gange – tracking og derigennem brugbar data omkring forbrugerne giver resultater på bundlinjen! Derfor vil vi klart anbefale dig, at du installerer en Facebook Pixel på din virksomheds website, og at du gør det i dag.

  #3: Strategisk brug af data i annoncering
  I forlængelse af vores tips omkring værdien af data, så benyt dig af brugernes adfærd på hjemmesiden såvel som digitale medier.Her har Facebook for alvor sin styrke, fordi du kan benytte dig af trafikken på websitet til at finde nye potentielle kunder gennem eksempelvis Lookalike målgrupper, men også til at rykke tvivlerne til konverteringer (f.eks. salg eller leads). Sidstnævnte kan gøres ved hjælp af retargeting og målretning mod forbrugere, som allerede har vist interesse for din virksomhed.

  #4: Tænk altid på den enkelte målgruppe
  Det kommer nok ikke som en overraskelse, men målrettede annoncer virker! Og lad os nu bare være ærlige – når du bliver ramt af en annonce på Facebook eller Instagram, skal det så ikke være en annonce med noget relevant indhold?Derfor: Målret den enkelte annonce til annoncens målgruppe.

  #5: Godt indhold er nøglen til succes!
  Godt indhold er essentielt for at opnå profitable resultater på Facebook! Antallet af annoncører og annoncer på Facebook stiger, og når de gør det, så er det vigtigt at kunne skabe blikfang. Udarbejd derfor kreativt indhold, som er engagerende og appellerende for modtageren. Dette kan b.la. gøres med visuelt lækkert materiale, der tiltaler dine potentielle kunder.

  Vi vil løbende holde denne side opdateret, med de nyeste ting inden for Facebook annoncering, så du har et go to place omkring annoncering på verdens største sociale medie, Facebook.

  Vi håber, at du har fået noget ud af at læse dette. Skriv endelig en kommentar, hvis du har yderligere spørgsmål!

  Louise Conradsen

  Head of Social Media & Partner

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

  NYHEDSBREV

  FÅ HANDS-ON TIPS I DIN INDBAKKE

  KONTAKT OS

  SKAL VI TAGE DIN DIGITALE STRATEGI TIL DET NÆSTE NIVEAU?

  Hos ASENTO brænder vi for at skabe resultater for vores kunder. Er du klar til at tage din digitale marketing til det næste niveau? Så er vi klar til at gå det ekstra skridt for at få det til at lykkes.

  Marcus Møberg - ASENTO